Sø Søstre – graphic art, gevestigd aan van Hetenstraat 59 te Deventer is verantwoordelijk van persoonsgegevens zoals weergegeven aan deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sø Søstre graphic art (Kunstenaar Susanne Sørensen met susannesorensen.nl)
sorensenneven@gmail.com
06-20118134

Privacy policy Susanne Sørensen
Susanne Sørensen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Susanne Sørensen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.

Susanne Sørensen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Susanne Sørensen verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

susannesorensen.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ze raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ze zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via bovenstaande contactgegevens, dan verwijderd ze deze informatie.

Gebruik gegevens
Susanne Sørensen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

Uw gegevens worden bewaard op een Secure Server op Europees grondgebied, beveiligd met sterke wachtwoorden.

Susanne Sørensen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Susanne Sørensen deelt/verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Susanne Sørensen maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Susanne Sørensen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Susanne Sørensen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van u beschikt in een computerbestand naar u of ee nander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sorensenneven@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummrs onderaan het paspoort?, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Susanne Sørensen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Susanne Sørensen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Susanne.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Susanne Sørensen, dan kunt u contact opnemen met Susanne Sørensen (sorensenneven@gmail.com of 06-20118134). Ze helpt u graag met informatie over uw gegevens (Recht op inzage, artikel 35 van de Wbp), als u deze wilt wijzigen of verwijderen (artikel 36 van de Wbp). In geval van wijziging van de Privacy Policy, dan vindt u een nieuwe versie op de website. Naast deze Privacy Policy gelden voor de website van Susanne Sørensen de algemene voorwaarden.

Juni 2022